UNITED HARDCORE TOUR 2016

15.04.2016 20:00

True Reason - hardcore / Topolčany (SK)

bandzone.cz/truereason

Plán to Kill - metal,hardcore / Pardubice

bandzone.cz/plantokill

Jovanera - metal,hardcore / Liberec

bandzone.cz/jovanera